For Help - Autismus z.s. 

Inspirace z latinského jazyka in-spirare = vdechnout, může znamenat:
V lékařství vdechování.
V běžné řeči podnět, nápad, vnuknutí,
tvořivé nadšení, nával kreativity, například básnická inspirace.
V křesťanské teologii pojem pro zvláštní původ a povahu Písma (Bible).

Ve významu přeneseném nacházíme definici následující: „Prodchnutí nebo proniknutí nějaké myšlenky, záměru atd. do mysli: nápad, vyburcování či vznik určitého pocitu nebo impulzu, obzvláště pak impulsu exaltovaného charakteru.

Inspirovat můžeme sebe, ale i ostatní těmi nejrůznějšími způsoby. Naposledy jsem tady psala o potřebné inspiraci ke tvoření. A všeobecně mluvím o tom, že chci, aby naše samolepky, dekorace a články inspirovali ostatní ke tvoření a vlastní tvorbě. 

Dnes bych chtěla psát o úplně jiném druhu inspirace. Tentokrát se nejedná o naše tvoření pro vás. Ale o naší pomoc ostatním. Třeba vás tím také inspirujeme.

Již v předešlích článcích jste mohli vidět naši spolupráci s dětskými domovy či dětským oddělením v nemocnici. Dnes vám chceme představit inspirativní sdružení.

Pravidelně již několik let přispíváme sdružení FOR HELP, vždy 2x ročně drobným příspěvkem formou nákupu jejich produktů. 

FOR HELP pomáhá dětem a lidem s autismem. Jejich úsilí je zaměřeno také na vzdělávání autistů. Společnost provozuje projekt Mazlení s koněm, kdy každý pátek a sobotu ve čtyřech stájích navštěvují rodiny s autistickými dětmi.

Dalším cílem je vybudování komunitního centra – farmy v Ostravě pro rodiny s autismem, kde bychom nabízeli prostory pro včelaření, terapie, přednášky a bezplatné aktivity zaměřené na rozvoj autistů.

Více informací o FOR HELP a o samotné pomoci naleznete na jejich webových stránkách: https://forhelp-autismus.cz/en/home/

A inspirujte...! :)